Dlaczego stworzyliśmy Program Mój Mentor?

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami to misja, która scala naszą organizację. Dlatego wśród naszych inicjatyw szczególne miejsce zajmuje projekt Mój Mentor. Po pierwsze, umożliwia on nam realizację naszej misji w szerszym tego słowa znaczeniu. Nasi członkowie mają ciekawe prace, interesujące kariery zawodowe zdobyte na rynku hiszpańskim i międzynarodowym i chcą się tym doświadczeniem podzielić z młodymi ludźmi polskiego pochodzenia. To dla nas wyjątkowa możliwość odegrania aktywnej roli w społeczności polonijnej w Madrycie.

Pomaganie w osiągnięciu marzeń zawodowych

Chcemy, aby nasza polonijna młodzież obudziła w sobie zawodowe marzenia. Chcemy pokazywać im przykłady, które ich poruszą. Nasze doświadczenia, słuszne decyzje, pomyłki, wyciągnięte wnioski i refleksje opowiedziane w postaci ciekawych historii mogą okazać się inspiracją dla młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie im łatwiej odnaleźć swoje zawodowe miejsce w przyszłości i tym samym dalej budować pozytywny wizerunek ludzi polskiego pochodzenia w Hiszpanii i na świecie.

Wspieranie języka polskiego i polskiej tożsamości

Stowarzyszenie Polish Professionals in Madrid zrzesza Polaków, którzy są dumni ze swojego pochodzenia oraz władają językiem polskim. Poprzez Program Mój Mentor chcemy pomóc polonijnej młodziezy pozbyć się jakichkolwiek zawodowych komplesów, a jednocześnie pokazać, że również sam język polski może być atutem na rynku pracy. Sami doświadczamy tego, że powiększa on nasze możliwości komunikacyjne, a często jest postrzegany jako atrakcyjna umiejętność przez naszych pracodawców i kontrahentów. Tym samym chcemy przekonać polonijną młodzież, że warto zainwestować czas, aby szkolić jego poziom i biegłość, a jednocześnie docenić wysiłek, który już włożyli w naukę naszego ojczystego języka.

Inspirowanie i rozbudzanie ambicji polonijnej młodzieży

Chcemy inspirować młodych ludzi polskiego pochodzenia, aby bez kompleksów odważyli się rozbudzać swoją wyobraźnię, marzyć i sięgać po swoje marzenia. Chcemy zachęcić ich do zaangażowania, żeby oni sami wybierali drogi, a nie aby to życie pisało za nich scenariusze. Pamiętamy, jak ważne to było dla nas na początku naszych ścieżek zawodowych i teraz chcemy podzielić się tym z kolejnym pokoleniem.

Rozwój mentora

Ogromną wartością jest dla nas również samo wcielenie się w rolę mentora, ponieważ na relacji mentorskiej zyskuje nie tylko podopieczny, lecz również sam mentor. To bardzo ceniona funkcja we współczesnych przedsiębiorstwach. Wspólne rozmowy, pytania, dyskusje poszerzają horyzonty zarówno podopiecznego, jak i Mentora. I to jest niesamowicie dla nas motywujące!

Wspieranie rozwoju w określonym kierunku

Zmieniająca się rzeczywistość, postęp cywilizacyjny, zmiany na rynku pracy wymagają od młodych ludzi nowych umiejętności i postaw społecznych. Wierzymy, że spotkania z naszymi Mentorami to sposób, który ułatwi im ten rozwój. Mentor to osoba, z którą można porozmawiać, która daje możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy oraz wspiera w budowaniu umiejętności interpersonalnych.

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Polish Professionals in Madrid (PPM) to niezależna organizacja, której głównym celem jest integracja polskich profesjonalistów przebywających na stałe lub tymczasowo w Madrycie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej członkami.  W tej chwili zrzeszamy niemal 600 osób z wielu sektorów i branż. Członkami PPM są m.in. inżynierowie, przedsiębiorcy, menedżerowie, konsultanci, prawnicy, tłumacze, informatycy, artyści, architekci, rekruterzy, przedstawiciele sektora finansowego, pracownicy branży marketingowej, eventowej, rozrywkowej oraz wielu innych.

Działalność PPM opiera się m.in. na organizowaniu regularnych spotkań dla członków PPM (warsztatów, dyskusji, seminariów, szkoleń oraz spotkań integracyjnych i networkingowych), aktywnym uczestnictwie w wydarzeniach promujących Polskę jako partnera dla międzynarodowych środowisk biznesowych oraz w przedsięwzięciach propagujących wiedzę o Polsce i jej kulturze.

Poprzez powyższe działania oraz postawę swoich członków Polish Professionals in Madrid chce przyczynić się do budowania pozytywnego i profesjonalnego wizerunku Polaków w Hiszpanii.

Członkowie Polish Professionals in Madrid to Polacy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, reprezentujący różne branże i stanowiska. Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy czlonkami Stowarzyszenia, członkowie PPM służą sobie pomocą we wszystkich kwestiach związanych z pracą i pobytem w Hiszpanii. PPM zrzesza Polaków, którzy są dumni ze swojego pochodzenia i poprzez swoją postawę, profesjonalizm oraz wysoką kulturę osobistą dbają o pozytywny wizerunek Polski.

Członkostwo w PPM daje możliwość:

  • poznania interesujących ludzi reprezentujących różnorodne branże,
  • rozwoju profesjonalnego,
  • wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami,
  • dzielenia się pomysłami i projektami biznesowymi na forum organizacji,
  • tworzenia wspólnoty o ambitnych i szlachetnych celach,
  • działania w interesie Polski.

Stowarzyszenie Polish Professionals in Madrid (PPM) to niezależna organizacja, której głównym celem jest integracja polskich profesjonalistów przebywających na stałe lub tymczasowo w Madrycie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej członkami. W tej chwili zrzeszamy niemal 600 osób z wielu sektorów i branż. Członkami PPM są m.in. inżynierowie, przedsiębiorcy, menedżerowie, konsultanci, prawnicy, tłumacze, informatycy, artyści, architekci, rekruterzy, przedstawiciele sektora finansowego, pracownicy branży marketigowej, eventowej, rozrywkowej oraz wielu innych.

Działalność PPM opiera się m.in. na organizowaniu regularnych spotkań dla członków PPM (warsztatów, dyskusji, seminariów, szkoleń oraz spotkań integracyjnych i networkingowych), aktywnym uczestnictwie w wydarzeniach promujących Polskę jako partnera dla międzynarodowych środowisk biznesowych oraz w przedsięwzięciach propagujących wiedzę o Polsce i jej kulturze.

Dołącz do programu i zdobądź swojego Mentora!

Masz pytania?

FAQ